Star Tour vinner prisen for Årets kundeservice 2015 innen reise

- Vi er utrolig stolte av å få denne utmerkelsen, det er godt å vite at kundene setter så stor pris på den hjelpen vi gir. Våre kunders kjøpemønster er i stadig endring og vi har nylig utvidet våre åpningstider slik at vi er tilgjengelige for de som ønsker det nesten hele døgnet. Denne prisen gir oss ny giv til å yte enda mer for kundene våre i fremtiden, sier Catrine Vogsborg, Team Leader Customer Support i Star Tour.

Star Tour vant prisen i konkurranse med blant annet Ving og Via. Mange av selskapene er opptatte av å flytte trafikk over på nett, og kan av og til glemme at noen har lyst til å snakke med dem. Star Tour evner å håndtere denne balansen og kundene til selskapet fremhever serviceinnstilling og kompetanse og gode epostsvar som kjennetegn ved vinneren.

- Epost-håndtering er ofte det som skiller de gode fra de dårlige, forteller Finn Olav Sveinall, seniorrådgiver i TNS Gallup. - De som lykkes evner å kommunisere personlig og å svare på kundenes spørsmål. De som ikke når opp, benytter ofte standardiserte svar eller svarer ikke på alt kunden spør om.

- Et interessant utviklingstrekk som vi merker også i år, er det faktum at stadig færre benytter telefon når de kontakter kundesenteret. Andelen som tar kontakt på telefon sank fra 72 prosent (2011) til 60 prosent (2015). Av de som sjekker bedriftens hjemmesider (52 prosent av de spurte) ender halvparten opp med ikke å ringe. Vi tenker at på hjemmesidene har virksomhetene et stort, urealisert potensial til å styre kunder mot ønsket kanal.

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no