SAS har solgt Widerøe

En investorgruppe bestående av Fjord1, Torghatten og Nordland fylkeskommune kjøper det regionale flyselskapet.

Investorgruppen som består av Torghatten, Fjord1 og Nordland Fylkeskommune, kjøper til sammen 80 prosent av aksjene i Widerøes Flyveselskap AS. SAS beholder de siste 20 prosentene. Største eier i Widerøe blir Torghatten ASA.
De tre nye eierne signerte idag en avtale om å kjøpe 80 prosent av Widerøe, med en opsjon på overtagelse av de resterende 20 % i løpet av 2016. Aksjene skal overdras senest innen september iår. Som en del av transaksjonsavtalen selger også SAS syv Dash8- Q400 til Widerøe, som selskapet idag leaser fra SAS.

Ansatte i Widerøe vil få muligheten til å kjøpe en betydelig del av aksjene i selskapet.

Denne eierkonstellasjonen med Torghatten i førersetet er en langsiktig og bra løsning for Widerøe, sier administrerende direktør Lars Kobberstad i Widerøe. – Dette er nasjonale aktører med lang erfaring i å bygge infrastruktur og tilby transport i Norge, og dette er eiere som vet hvor viktig det er å tilby kvalitet og forutsigbarhet i tjenestene sine. – Med flere eiere sikres også en finansiell soliditet i eierskapet av Widerøe, sier Kobberstad.

Transaksjonen er underlagt vanlige vilkår, inkludert godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter, og forventes sluttført i september 2013.

- At også SAS er med som minoritetseier sikrer en myk overgang i driften av Widerøe, forteller Lars Kobberstad. I tillegg fortsetter samarbeidet med SAS som sikrer at vi også i fremtiden kan tilby et godt reiseprodukt med gjennomgående billetter og bagasje fra alle våre stasjoner i Norge til neste alle steder i verden gjennom SAS og Star Alliance, sier Kobberstad.

Widerøe

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no