Fremgang for DFDS Seaways i Norge til tross for uhellet i Nordsjøen 17./18. mai

DFDS Seaways kan melde om økt trafikk mellom Oslo-Helsingborg/København. 316.133 passasjerer, som er 8,3% flere enn i rekordåret 2001, tok turen, mens det var nedgang i antall passasjerer fra sørlandet til Gøteborg og Newcastle

Salget i det norske markedet har i mai vært noe høyere enn for samme periode siste år melder DFDS Seaways.

Akkumulert pr. mai 2002 for Oslo-Helsingborg/København seilte 316.133 passasjerer, som er 8,3% flere enn i rekordåret 2001.

Akkumulert tilførte rutene via Kristiansand 76.482 passasjerer. Dette er en tilbakegang på 13,3% sammenlignet med 2001. Årsaken til nedgangen er å finne i de kansellerte seilinger i siste halvdel av mai måned.
Uhellet om bord på m.s. PRINCESS OF SCANDINAVIA natten mellom 17. og 18. mai, hvor hverken passasjerer eller besetning kom til skade, har medført ca. 4 ukers reparasjonstid.

M.s. PRINCESS OF SCANDINAVIA gjenopptar sin normale rute søndag den 16. juni, kl. 1000, via Kristiansand kl. 1800 og videre til Newcastle.


Totalt akkumulerte DFDS Seaways' aktiviteter knyttet til Norge, 392.615 passasjerer,
som er en fremgang på 3,3%, pr. mai 2002.

Med den generelle økning i etterspørslen av kortferier forventer DFDS Seaways en markant vekst i passasjertrafikken i den kommende sommersæson. Spesielt er etterspørslen av reiser til København og Göteborg meget god, ikke minst p.g.a. byenes store aktiviteter innenfor kulturområdene design, utstillinger og fornøyelser.


DFDS SeaWays

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no