annonser her

Registrering av reiseinformasjon hos Utenriksdepartementet

Oppfordring til alle på reise i utlandet: Husk å registrere din reise på reiseregistrering.no. Oppdater oppholdssted og planlagt hjemreisedato underveis. Slett reisen når du er kommet hjem.

Utenriksdepartementet vil understreke til alle norske borgere i utlandet at det er svært viktig å følge med på informasjon og råd fra lokale myndigheter og på nyheter lokalt og nasjonalt, særlig om utbredelse av smitte, og informasjon og veiledning. Vi gjør igjen oppmerksom på at endringer kan skje svært raskt, og at land raskt og på kort varsel innfører tiltak som reiserestriksjoner, tvungen karantene, stenging av grenser og andre tiltak.


Hvis du har behov for konsulær bistand i utlandet, må du ta kontakt med nærmeste utenriksstasjon eller Utenriksdepartementet i Oslo.
For reiseinformasjon og oversikt over reiseråd kan du klikke her for å komme til UDs reiseinformasjon på Regjeringen.no.
Spørsmål og svar om reiser og koronavirus finnes på www.regjeringen.no/korona
Har du allerede registrert en reise som du vil slette eller endre? Gå videre til registrering og logg deg inn ved å benytte samme e-postadresse eller mobilnummer som da du registrerte reisen.www.reiseregistrering.no

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no