annonser her

Tollfrie kvoter

Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt. Vi viser til Toll og avgiftsdirektoratet og presenterer en enkel oversikt over tollkvotene.

Det kan være greit med en påminnelse om de nye kvotene som nå er noe utvidet. Husk ellers på at flasker oa som kjøpes i utlandet må pakkes i bagasjen (ikke håndbagasjen) om man skal unngå at man blir fratatt varene ved sikkerhetssjekken. En annen sak man bør tenke på er at uansett hva du måtte ha hørt så er det dyrt å handle på norske flyplasser. Unntak kan være parfyme, men sjekk alle priser. Liker du øl kan dette med fordel kjøpes på vei inn til Norge, da får du mindre å bære på, selvom utvalget er noe enkelt og prisene noe høye.

Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt.
Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land.
Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer.

Innenfor verdigrensen på NOK 6000/3000 kan du ta med følgende varer toll- og avgiftsfritt
(NB! Se begrensningene ved fravær under 24 timer som nevnt over):

Tollfrie kvoter mm

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no