annonser her

Opptur for Hurtigruten Bergen-Kirkenes

Tallet på reisende med Hurtigruten 1. kvartal 2001 var 70 745 passasjerer, en økning på hele 8 338 passasjerer eller 13,4 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Størst økning var det i tallet på passasjerer sørover med 14,9 prosent.

3 819 passasjererr reiste sørover med Hurtigruten 1. kvartal i år. Det svarer til en økning på 4 383 passasjerer eller 14,9 prosent fra ifjor. Nordgående rute fraktet 36 926 passasjerar i samme periode, en økning på 12,0 prosent fra ifjor. Reisende nordover utgjorde 52,2 prosent av passasjerene med Hurtigruten.
I februar økte tallet på passasjerer med 18,6 prosent til 22 470 samanlignet med februar i fjor. Det var spesielt tallet på reisende sørover som økte med hele 34,8 prosent samanlignet med februar ifjor. I mars økte tallet på passasjerer med 15,5 prosent til 33 403. Reisende nordover økte med 20,5 prosent, mens reisende sørover økte med 10,2 prosent.


Tabell 1 Hurtigruten Bergen-Kirkenes, 1. kv. 2001. Passasjertransport

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no