annonser her

Vaksinasjon ved utenlandsreiser

Publisert: 06.06.2005 19:23:19 Oppdatert: 27.11.2018 16:23:19

De emnene som behandles er

Oversikten er svært skjematisk og er primært ment som et hjelpemiddel for individuell vurdering. Indikasjon for å anbefale de ulike vaksinene og typene av medikamentell profylakse avhenger av reisemål og den epidemiologiske situasjonen til enhver tid, reisens varighet, type av reise og den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus. Det er laget et eget hefte med informasjon om forebygging av malaria hos reisende.

 

 


Vi har valgt å dele inn utenlandsreiser i to hovedgrupper:

Gruppe I: Forretnings- og turistreiser (opptil 3-4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter.

Gruppe II: Korte eller langvarige utenlandsreiser og opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (f.eks. arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk til tidligere hjemland). For langtidsopphold bør man også skjele til anbefalinger for nabolandene.


Andre vaksiner

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe og poliomyelitt. Det er hensiktsmessig å oppdatere de vaksinene sammen med reisevaksinasjon og -rådgivning.

Avhengig av type reise og forventet risikoferd, kan følgende vaksiner være aktuelle  i tillegg til vaksiner listet opp i tabellen nedenfor med anbefaling for landene:

Vaksine mot kolera og ETEC-infeksjon: Koleravaksine gir også kortvarig beskyttelse mot ETEC. Ved reise til områder med kolera anbefales vaksinen til hjelpepersonell ved naturkatastrofer og krig og personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold eller som mangler magesyre. ETEC er den vanligste årsak til turistdiar"©, og beskyttelse er særlig aktuelt for eldre og syke, men kan også være et tilbud til personer som ønsker å redusere risiko for turistdiar"©.

Hepatitt B: Anbefalt for helse- og barnehjemspersonell som skal arbeide utenfor lavendemiske områder. Aktuelt for reisende som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet (for eksempel pga. grunnsykdom), eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde). Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek.

Meningokokk C-konjugatvaksine: Aktuelt for norske studenter og skoleelever som skal ha hele eller deler av studiene utenlands, og for andre under 25 år som skal ha lengre opphold i land med høy forekomst av meningokokk C-sykdom.  Meningokokk C-konjugatvaksine er tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammer eller er sterkt anbefalt i Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Spania, Island, Hellas, Canada, Australia og Ny-Zealand.

Skogflåttencefalitt (TBE): Aktuelt for reisende som skal oppholde seg mye (over en uke) i skogsområder hvor sykdommen er endemisk, dvs. Sentral- og "Úst-Europa, Baltikum, "÷land, Bornholm og Stockholms skjærgård.

Rabiesvaksine: Aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig eller som skal arbeide med dyr. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får vite om det med en gang, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i områder med rabies.

Tuberkulose: Aktuelt for ikke-vaksinerte barn og voksne som skal oppholde seg mer enn en måneds tid i nær kontakt med lokalbefolkningen i områder med høy tuberkulosesykelighet.

Vaksinasjon mot influensa og pneumokokksykdom: Aktuelt for personer som er 65 år eller mer, samt personer med kroniske sykdommer (se MSIS-rapport 35/2002).

Vanlige reisevaksiner, tegnforklaring

H Hepatitt A-vaksine (fra 1-årsalder). 

P Poliomyelittvaksine dersom det er gått mer enn 10 år siden siste dose

DT Difteri- og tetanusvaksine dersom det er gått mer enn 10 år siden siste dose

Tyf Tyfoidfebervaksine

G Gulfebervaksine. Mange land krever attest ved innreise

Mal Medikamentell malariaprofylakse

Men Meningokokk A+C+W+Y-vaksine (fra 2-årsalder)

J Japansk encefalitt-vaksine (fra 1-årsalder)

( ) Parentes rundt forkortelsen betyr at foreslåtte profylakse bør vurderes nærmere avhengig av reisetype og lokale geografiske og årstidsmessige variasjoner i sykdommens utbredelse


Anbefaling for landene

Tabellene nedenfor er satt opp regionsvis i følgende grupper: Europa - Afrika - Midtøsten - Øvrige Asia og Oseania - Sør- og Mellom-Amerika og Karibia. Tabellen gir oversikt over hvilke av de vanlige reisevaksinene som bør vurderes for hvert land. I tillegg bør behovet for andre vaksiner (så som BCG, hepatitt B-, rabies-, kolera-, reisediare, meningokokk C-konjugat- og skogflåttencefalittvaksine) vurderes individuelt.

EUROPA

Det er vanligvis ikke nødvendig med vaksiner listet opp i tabellen eller malariaprofylakse ved reiser til Vest- og Sør-Europa, Kanariøyene, Madeira, USA, Canada, Australia og Ny-Zealand. Imidlertid bør vaksine mot skogflåttencefalitt vurderes for risikoområder i Europa, og andre vaksiner vurderes individuelt. Meningokokk C-konjugatvaksine er aktuelt for skolebarn, studenter og andre unge som skal oppholde seg i måneder eller lenger i land som har vaksinen i program for sin egen befolkning. 

Reisemål

Gruppe I

Gruppe II

Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn

(H) ( DT)

H DT

Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Jugoslavia, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Moldavia, Romania, Russland, Ukraina

H DT

H DT Tyf


AFRIKA

Medikamentell malariaprofylakse er vanligvis ikke indisert i byene Addis Abeba, Asmara, Harare og Nairobi. Andre vaksiner enn nevnt i tabellen bør vurderes individuelt.

Reisemål

Gruppe I

Gruppe II

Algerie, Egypt, Kapp Verde, Lesotho, Libya, Marokko, Mauritius, Reunion, Seychellene, St. Helena, Tunisia

H P DT

H P DT Tyf

Botswana, Namibia, Swaziland, Sør-Afrika

H P DT (Mal)

H P DT Tyf (Mal)

Komorene, Madagaskar, Zimbabwe

H P DT Mal

H P DT Tyf Mal

Djibouti, Eritrea, Malawi, Mosambik

H P DT Mal

H P DT Tyf Mal Men

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Ekvatorial-Guinea, Elfenbenskysten, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Kongo (Brazzaville), Kongo (tidl. Za"ÿre), Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Rwanda, S"£o Tom"© og Pr""`ncipe, Senegal, Sentralafrikanske republikk, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tsjad, Uganda, Zambia

H P DT G Mal

H P DT Tyf G Mal Men


MIDTØSTEN

Meningokokkvaksine A+C+W135+Y er obligatorisk for voksne og barn over 3 måneders alder ved innreise til Saudi-Arabia i forbindelse med pilegrimsbesøk og kreves ofte ved arbeidsopphold. Vaksine må gis minst 10 dager før innreise, og attest som ikke er eldre enn tre år må framvises.

Andre vaksiner enn nevnt i tabellen bør vurderes individuelt..

Reisemål

Gruppe I

Gruppe II

Israel

H DT

H DT Tyf

Tyrkia

H DT

H DT Tyf (Mal)

Bahrain, Forente arabiske emirater, Jordan, Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar

H DT

H DT Tyf

Irak, Iran, Jemen, Syria

H P DT (Mal)

H P DT Tyf (Mal)

Saudi-Arabia

H P DT Men

H P DT Tyf Men (Mal)


ØVRIGE ASIA OG OSEANIA

Medikamentell malariaprofylakse er vanligvis ikke indisert ved reiser til storbyer og turiststeder bortsett fra i tropisk Afrika og det indiske subkontinent.

Andre vaksiner enn nevnt i tabellen bør vurderes individuelt.

Reisemål

Gruppe I

Gruppe II

Japan

 

(DT) (J)

Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Spes. adm. reg. Hong Kong og Macau i Kina, Kasakhstan, Kirgisistan, Singapore, Stillehavsøyer (utenom Salomonøyene og Vanuatu), Turkmenistan, Usbekistan

H DT

H DT Tyf

Salomonøyene, Vanuatu

H DT Mal

H DT Tyf Mal

Tadsjikistan

H DT (Mal)

H DT Tyf (Mal)

Mongolia

H DT

H DT Tyf (Men)

Brunei, Sør-Korea, Taiwan,

H DT

H DT Tyf (J)

Filippinene, Kambodsja, Kina, Laos, Malaysia, Vietnam

H DT (Mal)

H DT Tyf (Mal) (J)

Maldivene

H P DT

H P DT Tyf

Afghanistan

H P DT (Mal)

H P DT Tyf (Mal)

Bali (Indonesia), Nord-Korea, Thailand (byer og turistområder)

H P DT

H P DT Tyf (J)

India

H P DT Mal

H P DT Tyf Mal (Men) (J)

Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, Thailand (utenom byer og turistområder)

H P DT (Mal)

H P DT Tyf (Mal) (J)

Irian Jaya og Lombok (Indonesia), Myanmar, Papua Ny-Guinea, "Úst-Timor

H P DT Mal

H P DT Tyf Mal (J)

Bhutan, Nepal

H P DT (Mal) (Men)

H P DT Tyf (Mal) (Men) (J)

Pakistan

H P DT Mal

H P DT Tyf Mal


SYD OG MELLOM-AMERIKA OG KARIBIA

Medikamentell malariaprofylakse er vanligvis ikke indisert ved reiser til storbyer og turiststeder bortsett fra i tropisk Afrika og det indiske subkontinent.

Andre vaksiner enn nevnt i tabellen bør vurderes individuelt.

Reisemål

Gruppe I

Gruppe II

Chile, Gal"ƒpagos-øyene, Uruguay, karibiske øyer (utenom Haiti og Den dominikanske rep.)

H DT

H DT Tyf

Argentina, Belize, Costa Rica, Den domin- kanske rep., El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay

H DT

(Mal)

H DT Tyf

(Mal)

Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panama, Peru, Venezuela

H DT

(G) (Mal)

H DT Tyf G (Mal)

Fransk Guyana, Guyana, Surinam

H DT G (Mal)

H DT Tyf G (Mal)


 Skriv ut         Tips andre       URL: Informasjonsside fra Folkehelseinstituttet