Slutt for Premiair

Ett av de mest kjente navnene i skandinavisk luftfart – Premiair – vil for fremtiden bare være et navn i historiebøkene. Onsdag skiftet Nordens største charterflyselskap nemlig navn til MyTravel Airways A/S. Det samme gjelder et søsterselskap i England, og fra nå av vil ca. 60 fly operere under felles navn og farver.

Selv om de to selskapenes fly nå skal males likt med en oppsiktsvekkende oransje farge på hvit bakgrunn, vil begge selskapene fortsatt være selvstendige enheter med egen ledelse i henholdsvis København og Manchester.

Direktør Tom Clausen fra MyTravel Airways A/S: - Eierne våre har ønsket å skape et globalt varemerke innenfor feriereiser med fly. For å få størst mulig markedsføringsverdi av navnet skal flyene fra nå av fly under navnet MyTravel Airways. I Danmark og Sverige er navnet allerede kjent som det reisemarkedet som tilbyr reiser fra bl.a. Ving og Saga Solreiser via Internett og gjennom telefon- og butikksalg. MyTravel introduseres i Norge senere på året.

Premiair ble etablert i 1994 som en sammensmelting av Conair og Scanair. Siden starten er antallet passasjerer og ansatte fordoblet til henholdsvis tre millioner passasjerer på årsbasis og 1100 ansatte i Skandinavia – herav ca. 250 i Norge.

- Navneskiftet er i første rekke av kosmetisk karakter. Men det er også gjennomført en organisatorisk endring som innebærer at den skandinaviske flydelen ikke lenger refererer til en overordnet funksjon i Manchester, men til konsernsjef Sam Weihagen fra MyTravel Northern Group – den største reisevirksomheten i Danmark, Norge, Sverige og Finland, som bl.a. teller kjente reisearrangører som f.eks.Ving og Saga Solreiser . Dermed sikrer vi oss at fly- og reisedelen til sammen leverer et produkt som er tilpasset det skandinaviske markedet, sier Tom Clausen, hvis fly også for fremtiden vil ha det gode norske begrepet ”Viking” som kallesignal verden over.

I senere år har det tidligere Premiair gjennomført et omfattende generasjonsskift i flyflåten. Eldre DC10-fly har blitt skiftet ut med helt nye Airbus 330-fly som kan ta opptil 407 passasjerer. Flåten omfatter i dag åtte A320-fly med plass til 177 passasjerer hver og tre A330-300 fly med plass til 407 passasjerer hver. I vintersesongen utvides flåten med 1-2 A330-200 langdistansefly med plass til 360 passasjerer hver. De flyr spesielt på destinasjoner i Det fjerne Østen.

- Det var meningen at alle flyene våre skulle males i de nye fargene, men da det allerede er bestemt at de åtte A320-flyene skal skiftes ut i løpet av et års tid med åtte fabrikknye fly av typen A321 og A320, har vi valgt å vente med ommalingen til de nye flyene leveres fra fabrikken. Det betyr en besparing på ca. fire millioner kroner, sier Tom Clausen.

Når de nye flyene er levert i løpet av 2003, vil flyflåten vår være én av Skandinavias yngste med en gjennomsnittsalder på bare 14 måneder.

Selskapets hjemmeside

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no