Forbrukerombudene ber SAS om svar innen 2. april 2001

SAS blir holdt ansvarlig for feil hos underleverandører som påfører passasjeren tap ved forsinkelser. Videre mener forbrukermyndighetene at billettene skal lettere kunne overdras andre. Selskapet må svare på om de er enige i myndighetenes krav.

De skandinaviske forbrukerombudene mener en rekke vilkår er urimelige og må endres.
Det kreves bl.a at passasjeren må kunne overdra sin billett til andre passasjerer og at de må få sine økonomiske tap dekket ved forsinkelse og kunne forholde seg til SAS selv om lufthavnen eller andre underleverandører er skyld i forsinkelsen.

Reiseselskapet det må klart gå frem hvordan og i hvilken grad SAS bruker forbrukerens personopplysninger.

Det er forbrukermyndigheter i Sverige og i Danmark som har rettet en henvendelse til SAS vedrørende selskapets standard passasjeravtale (conditions of carriage).

"Conditions of carriage", er avtalen alle passasjerer inngår med SAS når man kjøper billett og det er denne som regulerer passasjerens og selskapets rettigheter og plikter.

Vilkårene gir løsningen i situasjoner som tapt billett, tapt bagasje, forsinkelse m.m.

Dette blir isåfall en seier til forbrukerne, men hva er luftfartens fremtid.
Stiger prisene, eller forsikrer SAS seg og deg?
Det hadde vært noe det!

Reisenett - gir deg nyhetene slik de er.

Kilde: Finansavisen

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no