Noe økning for hotellene i September, men nedgang i totaltrafikken

Norske hoteller hadde i september i år en økning i antall overnattinger sammenlignet med september i fjor. Det var trafikken fra innenlandsmarkedet som økte, mens trafikken fra utenlandsmarkedet viste en nedgang.

Hotellene hadde 1,369 millioner overnattinger i september 2000, mot 1,355 millioner i september i fjor, en økning på 1 prosent. Innenlandsmarkedet sto for økningen, med 4 prosent, fra 1,045 millioner i september i fjor til 1,083 millioner i september i år.
Trafikken fra utenlandsmarkedet viste en nedgang på 8 prosent, fra 310 000 overnattinger i september i fjor til 286 000 overnattinger i september i år. De utenlandsmarkedene som er store i september, hadde alle nedgang i trafikken sammenlignet med september i fjor. Fra USA var det nedgang på 4 prosent, mens Danmark viste nedgang på 15 prosent. De resterende store "september-markedene" Storbritannia, Sverige og Tyskland hadde alle nedgang på om lag 10 prosent.

Trafikknedgang hittil i år
Til tross for en viss trafikkøkning i september, har det likevel vært nedgang i totaltrafikken så langt i år. Totaltrafikken er redusert med 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, fra 13,592 millioner overnattinger per september 1999 til 13,380 millioner overnattinger per september 2000.

Det er først og fremst trafikken fra utenlandsmarkedet som har vist svikt, med 5 prosent, mens trafikken fra innenlandsmarkedet har vært om lag uendret.

Høyere kapasitet, noe lavere utnytting
Sammenlignet med tilsvarende måned i fjor, var det som vanlig en viss økning i tilgjengelig kapasitet, både i antall bedrifter, senger og rom.

Kapasitetsutnyttingen både for rom og senger har vist en nedadgående trend. Romutnyttingen ble redusert fra 55,8 prosent i september i fjor til 54,3 prosent i september i år, mens utnyttingen av sengene ble redusert fra 36,6 prosent i september i fjor til 36,1 prosent i september i år.

Lavere rompris og losjiomsetning
Den gjennomsnittlige oppnådde prisen per rom var i september i år 684 kroner, mot 689 kroner i september i fjor.
Losjiomsetningen viste også en nedgang, fra 670 millioner kroner i september i 1999 til 664 millioner kroner i september i år.


Statistisk SentralByrå

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no