Nytt tilbud fra ReiseNett!

ReiseNett lanserer oversikt over restplasser. Tilbudet vil gi turoperatører tilgang til et stort marked og publikum vil kunne glede seg over gode priser.

ReiseNett lanserer en landsdekkende oversikt over restplasser for å imøtekomme behovet hos bransjen og publikums etterspørsel. På denne måten vil publikum få lett tilgang på ledige plasser og turoperatørene vil få bedre utnyttelse av sin kapasitet. ReiseNetts løsning baserer seg på en svært hurtig publiseringsløsning som Web Infotech har utviklet for selskapet. Meningen er at turoperatørene selv administrerer tjenesten.

ReiseNett har nå åpnet websiten Norwegian-Scenery.com for sine engelskspråklige brukere. Behovet for faktainformasjon om Norge er stort og Norwegian-Scenery.com vil være et opplagt sted å hente nyttig informasjon. Nordmenn som skal ut å representere landet i ulike sammenhenger vil her finne informasjon som kan være nyttig når man skal vise at man også har kunnskap om sitt lands kulturskatter.

ReiseNett vil også tilby brukere som er spesielt interessert i informasjon om reisemål anledning til å bli personlig oppdatert etter eget ønske. På den måten vil ReiseNetts tusenvis av brukere kunne oppleve reisemål på en ny måte.

Turoperatører kan kontakte ReiseNett på telefon 22 95 84 22

Norwegian Scenery. Faktainformasjon om Norge for engelskspråklige.

Nyheten er lagt inn av: Carl Petter Friis Sky eller John Martin Dervå <Reisenett@wit.no> Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no