annonser her

Se listen over luftfartsselskaber med driftsforbud indenfor EU (ajourført den 05.03.2007)

Europa har med sine effektive standarder for luftfartssikkerhed opnået et sikkerhedsniveau blandt verdens højeste. Medens EU og medlemsstaterne samarbejder med andre landes sikkerhedsmyndigheder om at hæve sikkerhedsstandarderne verden over, opererer nogle luftfartsselskaber dog stadig på betingelser, der ikke opfylder essentielle sikkerhedskrav.

Med henblik på yderligere at forbedre sikkerheden i Europa har Europa-Kommissionen ― i samråd med medlemsstaternes myndigheder for luftfartssikkerhed ― besluttet at forbyde luftfartsselskaber, der betragtes som usikre, at operere i europæisk luftrum.

Disse er opført i dokumentet herunder. På den første liste findes alle luftfartsselskaber, som har fået forbud mod at operere i Europa. Den anden liste omfatter luftfartsselskaber, hvis flyvning i Europa er underlagt bestemte restriktioner.

Listerne ajourføres jævnligt og offentliggøres i Den Europæiske Unions Officielle Tidende, hvor de medtages som bilag A og B i Kommissionens forordning. Forud for enhver eventuel handling på grundlag af oplysningerne i disse lister bør man sikre sig, at man har de nyeste versioner.

Liste over luftfartsselskaber med driftsforbud inden for EU (ajourført den 05.03.2007)

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no