annonser her

Flyreisende og Internet

Flyreisende fortsetter å omfavne den nye teknologien og søker reiseinformasjon på Internet i større grad enn noengang tidligere og utfordrer tradisjonelle kilder iht. ny undersøkelse.Les mer fra undersøkelsen

Nyheten er lagt inn av: Carl Sky <sky@wit.no> Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no