annonser her

Høyre går imot livstruende momsforslag på reiselivet

Regjeringens forslag om å innføre moms på reiseliv vil påføre store deler av næringen et banesår. Det bekrefter undersøkelsen Reiselivsbedriftenes Landsforening nå har gjort. Undersøkelsen viser at reiselivsbedrifter over hele landet går på store tap og risikerer nedleggelse dersom forslaget går gjennom.

Regjeringens forslag om å innføre moms på reiseliv vil påføre store deler av næringen et banesår. Det bekrefter undersøkelsen Reiselivsbedriftenes Landsforening nå har gjort. Undersøkelsen viser at reiselivsbedrifter over hele landet går på store tap og risikerer nedleggelse dersom forslaget går gjennom.

"Høyre sier klart nei til moms på overnatting og persontransport, og mener Stortinget ikke kan behandle momsreformen før konsekvensene av forslaget er klarlagt. Regjeringens forslag om 12 pst. moms på overnatting og 23 pst. moms på annet reiseliv vil komme til å rasere bedrifter og arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Alvoret i situasjonen understrekes av at reiselivsnæringen mange steder er en bærebjelke for bosetting og sysselsetting," sier Høyres næringspolitiske talsmann Gabrielsen.

Den internasjonale konkurransen innenfor reiseliv er hard. Når vi vet at norsk reiselivsnæring allerede sliter med et høyt norsk kostnadsnivå, kan moms på reiseliv gjøre konkurranse-situasjonen uholdbar for mange bedrifter. Bedrifter som allerede har gjennomført store investeringer får med Regjeringens forslag ikke en gang anledning til å trekke dette fra i momsregnskapet når merverdiavgiften innføres. Det minste man kunne forvente var en overgangsordning som tok hensyn til nylig gjennomførte investeringer. "Regjeringens budsjettforslag må oppfattes som en krigserklæring mot reiselivsnæringen. I tillegg til å innføre moms på reiseliv kutter Regjeringen nok en gang bevilgningen til markedsføring av Norge i utlandet. Sammen med den foreslåtte konjunkturavgiften og økningen i avgiftene på strøm og fyringsolje står dette i grell kontrast til Arbeiderpartiets løfter da Stortinget i vår behandlet reiselivsmeldingen," uttaler Gabrielsen.


Les hele pressemeldingen

Nyheten er lagt inn av: Ansgar Gabrielsen Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no